Gir deg et grundig og godt beslutningsgrunnlag

VELKOMMEN

Trafikkregistrering AS er et årvåkent selskap som samler inn og tolker trafikktall knyttet til kjøretøy, syklister og fotgjengere.

Vi jobber med både kommunale og private veinett i hele landet.